A téma értékelése:
  • 0 szavazat - átlag 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
egyesület
#26
Kedves Fórumtagok!

Egy 2010-ben alakult egyesület 2014.06.01 napjától a kiemelkedően közhasznú jogállását a törvényszék törölte. 2012.ig egyszerűsített éves beszámolót adott be. 2013-ban a beszámolója nincs beadva, így azt próbálom pótolni. 2012-ig a mérlegtételeinek a sora nemlegesen, azaz kitöltetlenül szerepelt. Viszont, mivel bankszámláinak volt egyenlege az lehetetlen. Most, mivel a 2013-as beszámolója is hiányzik azt próbálom pótolni. Hogyan tudom rendbe tenni a kimaradt mérlegtételeket.
Gyakorlott segítséget kérek!!
Előző év(ek) helyesbítése oszlopot kell kitöltenem? Összesítve kell megadnom az év végi pénzeszközöket, az kerül a pénzeszközök,forgóeszközök és ESZKÖZÖK ÖSSZESEN sorába és a tárgyévi eredmények sorába pedig a három évnyi eredmények összege kerül valamint a tőkeváltozás eredményében az előzőekben összeadott eredmények értéke. Jól gondolom?

Melyik a helyes nyomtatvány, bevallás erre? (Mivel fél évig közhasznú volt neki kettős könyvelést kellett /volna/ vezetnie)?


Előre is köszönöm a segítséget és a gyors választ.
Válasz idézéssel
#27
Közeledik a határidő a civil szervezetek számára

Felhívjuk a figyelmét annak a civil szervezetnek, aki 2016-ban részesülhet első alkalommal a személyi jövedelemadó 1 százalékos felajánlásokból, idén szeptember 30-ig kell benyújtania a 15EGYREG nyomtatványt a NAV-hoz.
A határidő jogvesztő. Aki idén elmulasztja a regisztrációt, legközelebb már csak 2017-től válhat kedvezményezetté.

<!-- m --><a class="postlink" href="http://nav.gov.hu/nav/regiok/kozep_dunantul/kozepdunantul/helyihirek/Kozeledik_a_hatarido_20150922.html">http://nav.gov.hu/nav/regiok/kozep_duna ... 50922.html</a><!-- m -->
Válasz idézéssel
#28
Szia, ha közhasznú, akkor kettős könyvvitel, PK-142 a beszámoló sémája és elektronikusan kell közzétenni. Ha nem a képviselő küldi be a saját ügyfélkapus kódjával, hanem a könyvelő, akkor meghatalmazás kell hozzá. Ha közhasznú szeretne maradni, nézzétek meg, hogy a mutatók megfelelőek-e hozzá. Beteszek egy linket, hátha segít:
http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil...tudnivalok
Válasz idézéssel
#29
Segítséget kérnék!

Idehoztak ma nekem egy közhasznú egyesületet, amelynek néhány banki tétele van. Hogyan kell a beszámolóját feltölteni, vagy hová? Van rájuk vonatkozó szabály vagy leírás valahol! Segítsetek !?

Előre is köszönöm!!
Válasz idézéssel
#30
Segítségre lenne szükségem:
Közhasznú egyesület egy rendezvény bevételét magánszemélyeknek szeretné adományozni. Ezt megteheti? Ha igen, mi szükséges hozzá és van-e valamilyen adóvonzata? Köszönöm, ha valaki válaszol!
Vica
Válasz idézéssel
#31
Köszönöm Gajda a sok segítségedet!!
Levélben megkérdezem.
Válasz idézéssel
#32
A tőketartalékos támogatás esetén az értékcsökkenés elszámolása olyan kérdés, amit érdemes a Nav-tól megkérdezni, kell-e ilyenkor écsi.

Szakképzésnél van ilyenre válasz Botka Erikától:
kérdés:

Kft.-nk szakképzési hozzájárulás fizetésére kö-telezett, kötelezettségünket tanulószerződéses
szakmunkástanulók gyakorlati foglalkoztatá-sával teljesítjük. NFA Képzési alaprészéből fej-
lesztésre irányuló beruházási támogatásban ré-szesültünk a 2013. évben. A támogatásból tárgyi
eszközöket vásároltunk, mely eszközök érték-csökkenési leírási kulcsa 14,5%. A pályázathoz
saját erőt is biztosítottunk.
Kérdésünk: A kapott támogatás összegét milyen módon kell könyvelni?

Csak: T 38-K 412 Tőketartalék
T412- K 414 Lekötött tartalék
T414- K 412 Tőketartalék, melyet időarányo-san vissza kell könyvelni, vagy a K 4832 főköny-vi számlán nyilvántartani a támogatás összegét,
és az elszámolt éves értékcsökkenési leírással csökkenteni a K 4832. főkönyvi számla egyen-legét:
T 4832 Fejlesztési célra kapott támogatás el-határolása; K 9894 Véglegesen fejlesztési célra kapott tá-mogatás.


Válasz:
A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fej-lesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV.törvény 22. §-a (1) bekezdésének előírása alapján a kérdésben szereplő fejlesztési támogatást tőke-tartalékba kell elszámolni, majd lekötött tartalék-
ba kell helyezni (a hivatkozott jogszabályi előírás szerint a támogatási szerződésben kell a lekötés
időtartamáról rendelkezni). A törvény 22. §-a (3) bekezdésének az előírása szerint, ha a támoga
-tási feltételeket a cég nem teljesíti, akkor a teljes összeget vissza kell fizetni. Így a szerződésben
meghatározott idő alatt a támogatás teljes összege lekötött tartalékban van, annak időarányos felol-
dása nem lehetséges. A támogatási szerződésben meghatározott lekötési időszak lejártával lehet a
teljes összeget lekötött tartalékból tőketartalékba visszavezetni. Mivel jogszabályi előírás szerint
ez a támogatás tőketartalékba kerül elszámolásra, az halasztott bevételként a passzív elhatárolások
között, illetve rendkívüli bevételként sosem kerül kimutatásra. Ettől függetlenül a tárgyi eszközök
terv szerinti értékcsökkenési leírása költségként elszámolásra kerül.

Számviteli elszámolás:
-a támogatás befolyásakor
T 38. Pénzeszközök – K 412. Tőketartalék - befolyáskor lekötött tartalék képzése
T412. Tőketartalék – K 414. Lekötött tartalék - a lekötési időszak végén a támogatás teljes
összegének feloldása T414. Lekötött tartalék – K 412. Tőketartalék

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.forum-media.hu/images/archivum/4101zbhzuro/Esza_2013_11oiu.pdf">http://www.forum-media.hu/images/archiv ... _11oiu.pdf</a><!-- m -->
Válasz idézéssel
#33
Figyu, a tőketartalékba helyezett támogatásból vett TE esetén végső soron az alábbi egyenlegek lesznek : T 16 - K 412
Ha megkapta a pénzt, megvette a tárgyi eszközt, akkor a szállítót ki is fizette T 454 - K 384.
Válasz idézéssel
#34
Csak még egy kérdés ezzel kapcsolatban a könyvelése:
T384 K412 támogatás megszerzése
T412 K414 átvezetés ha mindent feltételt teljesített

T16 K4541 TE beszerzés
T13 K 16 TE üzembe helyezés
T571 K139 écs elszámolása évvégén
Válasz idézéssel
#35
Átnéztem mind a három támogatásról szóló határozatot.
Kettőben hivatkozik a 23/2007 FVM rendeltre, ezeket beteszem tőketartalékba.
A gépkocsi támogatási határozatban nincs benne ilyen hivatkozás, ezt az bevételt elhatárolom, és évenként az écs-vel megegyező összegeben visszavezetem bevételbe.

Az egyesület kettős könyvelést vezet.

Köszönöm a segitséget!!

Engem csak az zavar hogy az értékcsökkenés miatt veszteséges lesz.
Válasz idézéssel
#36
Szerintem az alábbiak szerint kéne tisztázni a dolgot:
1./ Mindenképpen nézd át a polgárőrség (egyesület) részére folyósított támogatás teljes anyagát. Gondolom, nem abban hivatkoznak a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendeletre, hanem a másikban (Leader).
2./ Az egyesület egyszerest vagy kettőst vezet?

3./ Ha a másik ügyfeled kettősben könyvel, s a támogatásnál a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendeletre hivatkoznak, ott T 16 - K 412 .

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

20. § (1)127 Az igénybe vett beruházási támogatás összegét kettős könyvvezetésre kötelezett ügyfeleknek tőketartalékba (lekötött tartalékba) kell helyezni, nem kettős könyvvezetésre kötelezett ügyfeleknek az egyéb bevételek között kell elszámolni saját könyvelésükben.

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700023.FVM">http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc. ... 700023.FVM</a><!-- m -->
Válasz idézéssel
#37
Azért írtam be oda is ,mert szeretném jól megcsinálni és együtt hátha sikerül.
Mert szerintem nem mindennapi esetről beszélünk.
Köszönöm az eddigi segítségeket!!
Válasz idézéssel
#38
Az RLB fórumon is futtatod a kérdésed, ott válaszoltam. Tőketartalékba helyezni csak kifejezetten jogszabály alapján lehet.
Más a Leader , más a polgárőrség. Azért tanulságos lehet másnak is:

A számviteli tv. érvényes itt is:

103. §

(4)429 Ha a gazdálkodó jogszabály vagy államközi megállapodás alapján a tevékenységéhez vissza nem térítendő támogatást kap, akkor a kapott pénzösszeget kötelezettségként kell a pénzforgalmi nyilvántartásába felvennie. Az ebből származó kötelezettséget akkor és olyan összegben kell az adóköteles egyéb bevételek közé átvezetni, amikor és amekkora összegben a kapott (befolyt) pénz elköltéséhez költség (termelési és kezelési költség vagy értékcsökkenés) elszámolása kapcsolódik. Ha a támogatási cél - a támogatási okiratban foglalt határidőig - nem valósult meg, de a kapott pénzt nem kell visszafizetni, a határidő lejáratakor annak a kötelezettségek között nyilvántartott összegét adóköteles egyéb bevételként elszámolva kell a kötelezettségek közül kivezetni. Az adóköteles egyéb bevételként elszámolt összeget az eredménylevezetés pénzügyileg rendezett adóköteles egyéb bevételek tételébe kell beállítani.

602/2010/Szt. 103. § (4)/ISZ Hogyan kell elszámolni az egyszeres könyvvitelt vezető alapítványnál a kapott támogatást?
.................................................................................
[76/2002. Számviteli kérdés]
A kapott támogatások könyvviteli elszámolása során az alapítványnak egyrészt a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény), másrészt a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) - egyéb jogszabályi előírásokból adódó - sajátos előírásait kell figyelembe vennie.

A számviteli törvény 103. §-ának (4) bekezdése szerint, ha jogszabály alapján kapott (pénzügyileg rendezett) támogatásról van szó, azt az egyszeres könyvvitelben kötelezettségként kell kimutatni. Az 1 százalékos felajánlásokból származó támogatások nyújtására jogszabály (a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény) ad lehetőséget, ezért azt ilyen támogatást - elsődlegesen - a számviteli törvény előírásai alapján kötelezettségként kell kimutatni.
Válasz idézéssel
#39
Értékcsökkenést a számviteli törvény szerint annyi időre kell felosztani, amennyi ideig használni fogják, tehát nincs előírva a 20 %.
Emellett figyelni kell a piaci értékre is.
Amit a tőketartalákba kell helyezni,ott nincs lehetőség az értékcsökkenés mértékének megfelelő támogatás bevételkénti elszámolására.
Ellenben az eszköz miatt képzett tőketartalékból elképzelhető, hogy néhány évbe lekötött tartalékot kell képezni, ameddig az elszámolási kötelezettségetek fennáll.
Kettős könyvvitelnél legalábbis így van.
Ha a puszik esõcseppek, egy tengert küldök, Ha az ölelés falevél, egy erdõt küldök Nektek.
Válasz idézéssel
#40
Az MVH tól voltak kint ellenőrízni és ők kérték hogy tőketartalékba lett helyezve.
És a határozat végén szerepel hogy a 23/2007 (IV.17) FVM rendelet rendelkezéseire alapította.
Ebben a rendeletben pedig benne van, hogy tőketartalékba kell rakni.
De akkor évekig veszteséges lesz ha az écs-vel szemben nem számolok el bevételt.
Fogalmam sincs hogy csináljam meg, teljesen belezavarodtam,de közben meg sürgős mert megint pályázna
Válasz idézéssel
#41
Biztos hogy tőketartalékba kell helyezni?, nem csak a beruházásig kellett az értékét kimutatni. Ahogy Monik írja halasztott bevétel, nekem van ilyen pályázatból vásárolt gép és a pályázati anyag alapján az écs-vel egyikdőben kell feloldani az elhatárolást minden évben.
Üdv: Mónika!
Válasz idézéssel
#42
De a tárgyieszközök után értékcsökkenést kell elszámolni vagy ilyenkor nem?

Kérlek segítsen már valaki akinek már volt ilyen esete!
Válasz idézéssel
#43
Úgy tudom, amit a tőketartalékba kell helyezni, azt nem kell bevételként könyvelni.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mkvkok.hu/dynamic/kot_18_tamogatasok_4o__pl_vesz.pdf">http://www.mkvkok.hu/dynamic/kot_18_tam ... l_vesz.pdf</a><!-- m -->

Ebből kifolyólag szerintem értékcsökkenést sem számolhatsz el költségként.
Nyugalom! A világmindenség azt sem tudja, hogy létezel.
Válasz idézéssel
#44
Ezt azért kell tőketartalékba rakni, mert a támogatásról szóló határozatban ez van.
Csak az zavar engem, hogyha a tőketartalékban kell szerepeltetni, akkor ez neki mint rendkívüli bevétel mikor fog jelentkezni? És az elszámolt écs miatt az egyesület mindig veszteséges lesz.
Válasz idézéssel
#45
Icuska!
Tőketartalékba támogatást, átvett eszközt csak jogszabály alapján könyvelünk.
Sajnos egyesületnél nem tudom, hogy hogy kell, de sima kettősben ezt halasztott bevételként elhatárolod és értékcsökkenés arányosan könyveled a bevételre.
Nyugalom! A világmindenség azt sem tudja, hogy létezel.
Válasz idézéssel
#46
Tudna nekem az előzőben valaki segíteni?
Válasz idézéssel
#47
Egy polgárőr egyesület támogatást kapott egy személygépkocsi megvásárlására.(vissza nem téritendő és a teljes értékre, tárgyi eszköz)
A támogatás összegét átvezettem a tőketartalékba.
Ezek után mit kell tennem?? Az értékcsökkenés arányában a tőketartalékból át kell vezetnem a bevételbe? De ha maradványértéket képzek akkor is az écs-vel megegyező összeget kell bevételbe átvezetnem, vagy többet? Nem volt még ilyenem kérlek segítsetek!
Válasz idézéssel
#48
Sziasztok !

Esetleg tudna valaki nekem abban segiteni, hogy az egyesületnek most akartuk beadni a végelszámolás lezárásához a NYENYI Igazolást, de azt irták vissza , hogy pár évre nem lett beadva adatszolgáltatás. Soha senki nem volt bejelentve. Amelyik évre be lett adva oda az van irva, hogy adatszolgáltatásra nem kötelezett.
A kérdésem, hogy a kimaradt éveket az Adatlap .... évre nyomtatványon lehet nullásan pótolni ? Megjegyzésbe beirva, hogy adatszolgáltatásra nem volt kötelezett?
Esetleg van ilyen tapasztalatotok?
" A könyvelő a modern világ sámánja..."
Válasz idézéssel
#49
látványcsapatsport-támogatásban változás (itt most csak egy részlet)
.... 2014-ben annyival bővült, hogy az adózó döntése szerint a kiegészítő sportfejlesztési támogatást utalhatja annak a szervezetnek is, amelynek az alaptámogatást nyújtotta.
– Amennyiben így dönt, az erről szóló támogatási vagy szponzori szerződés egy eredeti példányát a megkötést követő nyolc napon belül meg kell küldenie az érintett sportági szakszövetségnek – tudatta a szóvivő. – A kiegészítő sportfejlesztési támogatás nem minősül elismert költségnek, így ezzel az összeggel meg kell emelni az adózás előtti eredményt.
Ettől az évtől további változás, hogy a minisztérium által közzétett fizetési számlára a támogatásból már csak a támogatás egy százalékának egyharmad részét kell átutalni, a kétharmad rész a sportági szakszövetség által közzétett fizetési számlára utalandó (korábban a teljes egy százalék a minisztérium számlájára került). Ezeket az utalásokat a támogatás megfizetésével egyidejűleg kell teljesíteni.

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.sonline.hu/somogy/kozelet/tao-fontos-valtozasokra-hivta-fel-a-figyelmet-a-nav-538151">http://www.sonline.hu/somogy/kozelet/ta ... nav-538151</a><!-- m -->
Válasz idézéssel
#50
Csak a végelszámolás van?Ha már tagok sincsenek nagyon akkor hogy?
Válasz idézéssel


Fórumra ugrás:


Jelenlevő felhasználók ebben a témában: 3 Vendég