A téma értékelése:
  • 0 szavazat - átlag 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Egyszerűsített foglalkoztatás
#76
Juli!
Itt azt írja, hogy telefonos bejelentéshez is kell regisztráció.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/egyszerusitettfoglalk.html?highlight=bejelent%C3%A9s%20185">https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szol ... %A9s%20185</a><!-- m -->
Nyugalom! A világmindenség azt sem tudja, hogy létezel.
Válasz idézéssel
#77
Telefonos bejelentés esetén mire van szükség a 185-ös telefon számon kívül és a bejelentendő adatokon kívül kell e még valami ( mondjuk regisztráció)
Köszönöm a segítséget!
Üdv. Juli
Válasz idézéssel
#78
Szia !

Egyszerűsített foglalkoztatás keretében létrehozott munkaviszonyok igazolása

Egyszerűsített munkaszerződés esetén a munkaviszonyt követően igazolólapot kell kiállítania a munkáltatónak. Az igazolólap megegyezik a normál munkaviszony esetén kiadandó igazolólappal.

Úgy gondolom a bér programban az Adatlap megfelelő lehet.
"Ne veszitsétek el a fejeteket.
Az élet még szeretné megsimogatni."
Válasz idézéssel
#79
Szeretném megkérdezni,hogy amikor az egyszerűsített foglalkoztatás véget ér, milyen elszámolást adtok nekik? Viszik a munkaszerződésüket? Azon rajta van, hogy mennyit kerestek, vagy van valami speciális nyomtatvány. A bruttó a netto, levonásuk nincs, az 1000 Ft-t a munkáltató fizeti, de valamilyen igazolás kellene a 2011. évi szja bevalláshoz??!! Köszönöm.
Válasz idézéssel
#80
Bocs!

A speciális értelemben nincs járulék, fix közteher van a kifizetett járandóságtól független. Azt nem értem meg ha jelenleg a törvény nem szabályozza, hogy minek minősül akkor miért érvelnek úgy, hogy a márciushoz képest ez már bér. Akkor is közterhet fizettünk, csak jegy formájában. 8O
Válasz idézéssel
#81
Kati!

Hogy hogy nincs járulék, lehet én maradtam le valamiről? Hiszen a 08-son vallani kell és előírja ez alapján az apeh és be is kell fizetned.

"A SZAKMA 2010. októberi számában arról olvashatunk, hogy miután a törvény nem tartalmaz különös rendelkezést az így kifizetett jövedelem és annak közterhe elszámolására, véleményük szerint a számviteli törvény előírásából következően az alkalmi munkavállalóknak fizetett munkabér (jövedelem) tartalmában megfelel a kereset fogalmának, ezért azt bérköltségként indokolt elszámolni.

Ennek a gondolatmenetnek megfelelően az ilyen foglalkoztatás után a munkáltató által fizetendő közterhet pedig a bérjárulékok között indokolt elszámolni. "
Válasz idézéssel
#82
Anita!

Köszönöm!

Július 31-ig így is volt. Augusztustól már nincs járulék. Korábban az egyéb személyi jellegűbe könyveltük.
Válasz idézéssel
#83
Én pl. így:

Bérktg 541/4712 nyitottam neki egy külön számlát
Járulék 568/4637 itt is külön nyitottam csak erre számlaszámot.

Üdv:
Anita
Válasz idézéssel
#84
Sziasztok!

Augusztustól hova könyvelitek az alkalmi munkavállaló bérét?
Válasz idézéssel
#85
Kedves Monik!
Köszönöm a segítségedet!
Válasz idézéssel
#86
Fodorné Írta:Sziasztok!
Az idei évben egyszerüsített foglalkoztatásnál (havi 1, max.4 napi alkalmi munka) kell jelenléti ív és egyszerüsített munkaszerződés is?
Köszi, ha segít valaki!

3. § (1) Egyszerûsített foglalkoztatás céljából létrejött munkaviszony a felek megállapodása alapján, a munkáltató 11. §-ban
meghatározott bejelentési kötelezettségének teljesítésével keletkezik. Amennyiben azt a munkavállaló kéri, illetve
a jogszabály alapján nem elektronikus úton bevallásra kötelezett munkáltató választása szerint, az egyszerûsített
foglalkoztatás céljából munkaviszonyt az e törvény melléklete szerinti szerzõdés megkötésével kell létesíteni, és azt
legkésõbb a munka megkezdéséig kell írásba foglalni.

De valamilyen nyilvántartás kell. Olvass vissza, kb 6 oldallal korábban tettem föl az NGM-től kapott levelet.
Nyugalom! A világmindenség azt sem tudja, hogy létezel.
Válasz idézéssel
#87
Sziasztok!
Az idei évben egyszerüsített foglalkoztatásnál (havi 1, max.4 napi alkalmi munka) kell jelenléti ív és egyszerüsített munkaszerződés is?
Köszi, ha segít valaki!
Válasz idézéssel
#88
kovine Írta:Sziasztok!

Teljes bennem a zavar!
Alkalmi munkavállalót péntek és szombaton alkalmaz a vállalkozó, akkor a szombatra milyen bért fizet?
Milyen pluszt kell adnia! ( Vendéglátásról van szó)
Adja neki a garantált bérminimum egy napra eső részét és még valami pótlékot????

Szia Juli!

A kettejük megállapodása szerintit, melyre vonatkozik a minimálbérre és garantált bérminimumra vonatkozó előírás ( több lehet- kevesebb nem), rendkivüli munkavégzésért ( túlóra) abban az esetben kell pótlékot fizetni, ha a 8 órát meghaladja a napi foglalkoztatás. Ide másolom az ommf hírlevelének vonatkozó részét, melyet teljes terjedelmében ebben a kérdéssorban csatolva megtalálsz.

A munkabérre vonatkozó szabályok

Az egyszerűsített foglalkoztatás valamennyi formája esetében irányadóak a kötelező
legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló295/2009. (XII.21.) Korm. rendelet, valamint a kiterjesztett hatályú kollektív szerződés
szabályai.
2011. január 1-jétıl a hivatkozott jogszabályt a 337/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet
váltotta fel, az alábbiak szerint:
Minimálbér (Ft)
havi bér 78.000
heti bér 17.950
napibér 3.590
órabér 449
garantált bérminimum (Ft) (legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú
szakképzettséget igénylő munkakörben)
havi bér 94.000
heti bér 21.650
napi bér 4.330
órabér 541
Az egyszerűsített foglalkoztatás esetében a bérezési szabályok tehát lényegében azonosak az
Mt. szerinti munkaviszonyra vonatkozó szabályokkal.
Az egyszerűsített foglalkoztatás különböző formáit tekintve a következőket kell kiemelni:
Az egymást követő napi, alkalmi munka keretében történő foglalkoztatásnál a bérezés
ugyanaz, mint a heti bér esetében, tehát a munkavállalót nem éri hátrány, amennyiben napi
vagy hetibért állapítanak meg. Ugyanez irányadó abban az esetben is, ha az azonos
munkáltatónál történő foglalkoztatás egy hónapban 15 napon keresztül, illetve a maximálisan
lehetséges 90 napon keresztül történik. Természetesen ebben az esetben figyelemmel kell
lenni arra, hogy az 5. napot meghaladóan legalább egy nap megszakítás legyen. A havi 15 nap
esetében a foglalkoztatás csupán a következő naptári hónapban lehetséges, mindaddig, amíg a
foglalkoztatási formában el nem éri a 90 napot.
Hasonlóképpen irányadóak a bérezésre vonatkozó szabályok az idénymunka esetén.
Valamennyi egyszerűsített foglalkoztatási formánál érvényesek a munkaidőre, pihenőidőre
vonatkozó szabályok, tehát a rendkívüli munkavégzést minden esetben az általános
szabályoknak megfelelıen kell ellentételezni.
Az egyszerűsített foglalkoztatási formák esetében alkalmazható a teljesítménybér.
A teljesítménybérezés szabályai elsıősorban a mezőgazdasági idénymunka esetén jutnak
szerephez. E tekintetben felhívjuk arra a figyelmet, hogy a teljesítménybérezés szabályait a
munkavállalóval közölni kell, azonban az akár naponként is eltérő lehet, amennyiben a
bejelentés egy napra teljesült.
Ugyancsak alkalmazni kell az Mt. személyi alapbér fizetésére vonatkozó előírását.
Amennyiben tehát a munkavállaló hosszabb időtartamú bejelentés (munkaszerzıdés) esetén
önhibáján kívül átmenetileg rövidebb munkaidőben dolgozik nem végez munkát, részére a
kiesett időre fő szabály szerint személyi alapbért kell fizetni [Mt. 150. § (2) bek.].
Természetesen a munkáltatónak arra is van lehetősége, hogy a munkavállalót kijelentse azon
az alapon, hogy a munkavégzés meghiúsult.
Ugyanakkor új szabály, hogy nem kell figyelembe venni az Mt. 151. § (4) bekezdése szerinti
állásidővel kapcsolatos szabályát, azaz ha a munkavállaló a munkáltató mőködési körében
felmerült okból nem tud munkát végezni, az emiatt kiesett munkaidıre (állásidő) személyi
alapbér nem illeti meg.
Az egyszerűsített foglalkoztatás esetében alkalmazni kell a munkabérről adandó
elszámolásra vonatkozó szabályokat is (Mt. 160. §). Az elszámolás tartalmi követelményeit,
(ideértve a minimálbér számítására vonatkozó szabályokat is) illetően a következőkre hívjuk
fel a figyelmet:
Fő szabály szerint az általános adó- és társadalombiztosítási szabályok szerinti adók és
járulékok kapcsolódnak az egyszerűsített foglalkoztatáshoz a törvényben meghatározott
eltéréssel [Efo. tv. 8-9. §].
Mezőgazdasági vagy turisztikai idénymunka esetén a munkaviszony minden naptári
napjára munkavállalóként 500 forint, alkalmi munka esetén a munkaviszony minden
naptári napjára munkavállalóként 1000 forint közterhet kell fizetni.
A közteher megfizetésével nem terheli a) a munkáltatót társadalombiztosítási járulék,
szakképzési hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás és rehabilitációs hozzájárulás, valamint
az Szja.tv.-ben a munkáltatóra előírt adóelőleg-levonási kötelezettség, b) a munkavállalót
nyugdíjjárulék (tagdíj), egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékfizetési, egészségügyi
hozzájárulás-fizetési és személyi jövedelemadóelőleg-fizetési kötelezettség.
E kedvezményes közteherfizetés mellett foglalkoztatott munkavállaló nem minősül
társadalombiztosítási szempontból biztosítottnak, ugyanakkor bizonyos ellátásokra jogosult,
így: nyugellátásra, baleseti egészségügyi szolgáltatásra, valamint álláskeresési ellátásra.
A minimálbér kifizetése szempontjából ez azt jelenti, hogy pl. egy öt napra szóló alkalmi
foglalkoztatás esetén – ha pl. a munkavállaló kérte a munkaszerzıdés írásba foglalását, akkor
abban 17 950 forintot kell bruttó munkabérként feltüntetni (ha felek minimálbérben
állapodtak meg, de ennél magasabb munkabér is kiköthetı), és a kifizetendő összeg
ugyancsak 17 950 forint. (Tehát egyszerűsített foglalkoztatás esetén a kifizetendő bér azonos a bruttó bérrel, levonási kötelezettség hiányában.) Ebből következően a munkabérről szóló
elszámolásnak minimálisan – levonási kötelezettség hiányában - a kifizetett összeget és azok
jogcímeit kell tartalmaznia (a személyi alapbéren túl pl. rendkívüli vagy vasárnapi
munkavégzés pótléka, stb.)
Válasz idézéssel
#89
Sziasztok!

Teljes bennem a zavar!
Alkalmi munkavállalót péntek és szombaton alkalmaz a vállalkozó, akkor a szombatra milyen bért fizet?
Milyen pluszt kell adnia! ( Vendéglátásról van szó)
Adja neki a garantált bérminimum egy napra eső részét és még valami pótlékot????
Üdv. Juli
Válasz idézéssel
#90
Elvileg nem dolgozhat, de a gyakorlatban sokszor nem így van.
Válasz idézéssel
#91
A tulajdonos szakképzett,de ő akkor nem fog dolgozni amikor a fősulis dolgozik.Igy is működik?
Válasz idézéssel
#92
Szia Ildi! Ha ugyanakkor dolgozik legalább 1 szakképzett ember, akkor mellette lehet szakképzetlen dolgozó is. . Viszont ha olyan munkakört lát el mint a szakképzett, akkor a garantált bért kell megkapnia ugy tudom. Üdv. Bodza
Válasz idézéssel
#93
Akkor ezt hogyan lehetne megoldani?
Válasz idézéssel
#94
Igazából azért kérdezem mert főiskolások hétvégente vállalnának alkalmi munkát a vendéglátásban de egyiküknek sem ez a szakmája.
Válasz idézéssel
#95
Ildi113, ha arra gondolsz, hogy efo-s munkavállalóra is vonatkozik-e a szakképzettséghez kötött gar.bérminimum, akkor igen.
Üdv:
Válasz idézéssel
#96
Egyszerűsített munkavállalónak is kötelező szakképzettnek lenni ha pl pultos munkát vállal?
Válasz idézéssel
#97
Lehet, hogy akkor ők sem tudják mi fán terem ez a nyomtavány??? Pedig olyan határozott volt ez a válaszuk. :?
Válasz idézéssel
#98
Nem küldtem semmiféle nyomtatványt, mégis befogadták a telefonos bejelentésem. Féltem én is tőle, még sosem használtam, de a gépem tönkrement így tudtam csak a bejelentést megtenni. Üdv. Bodza
Válasz idézéssel
#99
Sziasztok!

Kinyomoztam. Smile
A telefonos bejelentés esetén nem kell még ezt is benyújtani, annak ellenére, hogy elbizonytalanodtunk.
Ez a nyomtatvány szolgál arra, hogy egyáltalán telefonon tudjál efo-st bejelenteni, azaz előbb ezt a lapot kell elküldeni elektronikusan, majd ha feldolgozták, akkor utána már lehet telefonon bármikor bejelenteni efo-s munkaviszonyt.
Üdv:
Válasz idézéssel
A nyomtatványon ez szerepel:
"Kizárólag a Kormányzati Ügyfélvonal részére....-hivatali kapun-történő továbbításhoz!"

Nekünk csak ügyfélkapunk van!
Nyugalom! A világmindenség azt sem tudja, hogy létezel.
Válasz idézéssel


Fórumra ugrás:


Jelenlevő felhasználók ebben a témában: 1 Vendég