A téma értékelése:
  • 0 szavazat - átlag 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ÁFA
#76
Köszönöm!
Véletlenül sem egyforma az eset, nehogy meg lehessen kapásból jegyezni :-)
Akkor nem kell áfa bevallást csinálnom.
Üdv. eragka
Válasz idézéssel
#77
eragka Írta:Sziasztok!

Ha éves áfa bevallónak van januárban egy akkora bejövő számlája, hogy a levonható áfája meghaladja az 1 millió Ft-ot, ugye akkor neki csak negyedéves áfa bevallásra kell áttérnie, és nem havi áfára?
Havi áfás akkor lenne, ha a fizetendője haladná meg az 1 millió forintot, ugye?

Köszönöm a segítséget!

Szerintem is így van -de azért megnéztem az ART-t, és ott is ezt írja. Smile
Válasz idézéssel
#78
Sziasztok!

Ha éves áfa bevallónak van januárban egy akkora bejövő számlája, hogy a levonható áfája meghaladja az 1 millió Ft-ot, ugye akkor neki csak negyedéves áfa bevallásra kell áttérnie, és nem havi áfára?
Havi áfás akkor lenne, ha a fizetendője haladná meg az 1 millió forintot, ugye?

Köszönöm a segítséget!
Üdv. eragka
Válasz idézéssel
#79
Sziasztok.
Nekem is hasonló gondom van, mint az előttem szólónak. Nem tudom, hogy valaki könyvel-e UPC forgalmi jutalékot ?
Vagyis magyar cég aki forgalmazza a UPC-t, ki számlát állít ki a Luxemburgi székhelyű UPC nek. Ez áfa mentes.
Most bele kellett olvasnom az áfa törvénybe, persze nem értettem meg mindent , az szerintem lehetetlen is, de felmerült bennem, hogy akkor az áfáját lehet, hogy arányosítással kellene megállapítanom?

Köszönöm.
Válasz idézéssel
#80
Már fáradt voltam este, s tévedésbe estem, s EU-s tagállamba kiszállított TERMÉK értékesítéséről beszéltem. Hát persze, SZOLGÁLTAT külföldre a vállalkozód, közösségi adószámot kért már nyilván, a NAV 17-es info füzete a 6-7. oldalon ezt is kivesézi.
Áfa bevallást kell benyújtani, és összesítő nyilatkozatot, sőt ezen ügylet vonatkozásában Áfa levonására is jogosult lehet.
az alanyi adómentes adóalany – hasonlóan az általános szabályok szerint adózó áfa alanyokhoz – nem alanyi adómentes ügyletről, hanem ún. „Áfa tv. területi hatályán kívüli” ügyletről bocsátja ki a számlát, és az esetleges bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségek során is ekként kezeli az érintett teljesítést.
amennyiben ilyen, külföldön teljesítettnek minősülő szolgáltatást nyújt, és ezért nem járhat el alanyi adómentes -minőségében **42**., az ezen ügyletéhez kapcsolódó termékbeszerzéseit, szolgáltatás igénybevételeit esetlegesen terhelő általános forgalmi adót levonásba helyezheti**43
**42 Áfa tv. 193. § (1) bekezdés d) pont
43** Áfa tv. 195. § (2) bekezdés d) pont
Válasz idézéssel
#81
Barátaim!
Rettenetesen körbejártam a témát miután Placebó segítségével világosság gyúlt az agyamba.
Az eb az "elfeldett" 2. §-ba van elhantolva.
Alkalmazási hatály
2. § E törvény alapján adót kell fizetni:
a) adóalany által - ilyen minőségében - belföldön és ellenérték fejében teljesített termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása,
b) terméknek az Európai Közösségen (a továbbiakban: Közösség) belüli egyes, belföldön és ellenérték fejében teljesített beszerzése és
c) termék importja
után.
Ez vezet oda, hogy más közösséggi tagálamban teljesített szolgáltatás "Áfa tv. területi hatályán kívüli" értékesítés.

Az alanyi mentesség státusza is fennmarad, mert a nyújtott közösségi szolgáltatás nincs a 2. §. hatálya alatt.

188. § (1) Alanyi adómentesség abban az esetben választható, ha az adóalany 2. § a) pontja szerinti összes termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása fejében megtérített vagy megtérítendő ellenértéknek - forintban kifejezett és éves szinten göngyölített - összege
a) sem a tárgy naptári évet megelőző naptári évben ténylegesen,
b) sem a tárgy naptári évben ésszerűen várhatóan, illetőleg ténylegesen
nem haladja meg a (2) bekezdésben meghatározott felső értékhatárt.
(2)296 Az alanyi adómentesség választására jogosító felső értékhatár: 6 000 000 forintnak megfelelő pénzösszeg.

Sőt le is vonhatja az ilyen szolgáltatáshoz tartozó beszerzéseit mert

195. § (1) Az alanyi adómentesség időszakában keletkezett előzetesen felszámított adó levonására az adóalany akkor sem jogosult, ha nem alanyi adómentes minőségében jár el.
(2)304 Az (1) bekezdéstől eltérően:
a) a 11. § (2) bekezdésének a) pontja,
b) a 188. § (3) bekezdésének aa) alpontja,
c) a 188. § (3) bekezdésének b)-d) pontjai és
d) a 193. § (1) bekezdésének d) pontja
szerinti termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása esetében az adóalany jogosult az alanyi adómentesség időszakában keletkezett, az a)-d) pontokhoz kapcsolódó előzetesen felszámított adó levonására.
és a 193.§(1)d,
d) a külföldön teljesített szolgáltatásnyújtása esetében;

Tudom, hogy bonyolult. Én is a tájékoztatókat próbáltam értelmezni, de azoktól csak beborultam. Rá kellett jönnöm, hogy a legegyszerűbb magát atörvényt olvasné és értelmezni. Bár egy széna kazalban tűt megtalálni nehéz. Ezért örülök , hogy Anita és Placebo világosságot gyújtott a káoszban.
Köszönet Nekik.
Üdv: Klári

Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Válasz idézéssel
#82
Más is alátámasztja a kételyemet:
pdf
17. füzet - Különleges adózói kör áfa adózása 2013. - NAV
nav.gov.hu/.../17._fuzet____Kulonleges_adozoi_kor_afa_adozasa_2013...
szerinti adómentes termékimportot megalapozó Közösségen belüli adómentes ..... Továbbá ez az értékesítés az alanyi mentesség értékhatárába nem számít bele. 37 ... igénybevétellel kapcsolatosan közösségi adószámra van szüksége.

Az alanyi adómentes adóalany alanyi adómentes minıségében teljesített értékesítése – még ha más tagállamba értékesít is közösségi adószámmal rendelkezı adózónak – nem minısül
Közösségen belüli értékesítésnek**34, ezért az alanyi adómentesnek ezen értékesítése miatt nem kell közösségi adószámot kérnie.

A számlában az alanyi adómentességre hivatkozni kell**35!

Ezeknek az értékesítéseknek az ellenértéke az általános szabályok szerint az alanyi mentességre jogosító értékhatárba beleszámít.
Kivételt képez, ha az alanyi adómentes adóalany új közlekedési eszközt értékesít Közösségen belülre. Az ilyen értékesítését megelızıen az alanyi adómentes adóalany ugyanis köteles
közösségi adószámot kérni.**36 Továbbá ez az értékesítés az alanyi mentesség értékhatárába nem számít bele.**37

***33 Áfa tv. 89. § (1) bekezdés
.
34**Áfa tv. 90. § (1) bekezdés a) pont

35**Áfa tv. 169. § m) pont

36 **Art. 22. § (10) bekezdés

37**Áfa tv. 188. § (3) bekezdés b) pont

6. oldal
.........................

A közösség másik tagállamába történő termékértékesítés során az alanyi adómentes adózó ugyanúgy mintha belföldön értékesített volna, alanyi adómentesként jár el, mely kitételt a számlájára is ráírja. Így a kapcsolódó beszerzéseknél adólevonási joga nincs.
Az alanyi adómentes adóalany alanyi adómentes minőségében teljesített értékesítése – még ha más tagállamba értékesít is közösségi adószámmal rendelkező adózónak – nem minősül Közösségen belüli értékesítésnek, így az alanyi adómentesnek ezen értékesítése miatt nem kell közösségi adószámot kérnie.

<!-- m --><a class="postlink" href="http://ado.hu/rovatok/ado/igy-ertekesithet-termeket-az-eu-teruleten">http://ado.hu/rovatok/ado/igy-ertekesit ... -teruleten</a><!-- m -->

A fentiekből kiderül: nem kell EU-s közösségi értékesítésnek tekinteni, s nincs szükség 15A60-as benyújtására, sőt a külföldi partnernek kibocsátott számlára is ráírhatja, hogy alanyi mentes, amíg az értékhatár alatt marad. Az értékhatár átlépése azonban megtörtént.
Válasz idézéssel
#83
Bocs Anita, megírnád, hányas számú info füzetben, melyik oldalon olvastad ? Ott hivatkoznak a paragrafusokra is.

Az alábbiak miatt hitetlenkedem.

Egyéni vállalkozó külföldi bevétele
Az alanyi adómentes adóalany értékesítése – még ha más tagállamba értékesít is közösségi adószámmal rendelkező adózónak – nem minősül Közösségen belüli értékesítésnek az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII törvény ("Áfa tv. ") 90. §. (1) a) pontja alapján.
A számlában ez esetben az alanyi adómentességre kell hivatkozni.
Ezeknek az értékesítéseknek az ellenértéke az általános szabályok szerint az alanyi mentességre jogosító értékhatárba beleszámít.

<!-- m --><a class="postlink" href="http://adozona.hu/afa/2015_8_26_Egyeni_vallalkozo_kulfoldi_bevete_fop_a.aspx">http://adozona.hu/afa/2015_8_26_Egyeni_ ... fop_a.aspx</a><!-- m -->
Válasz idézéssel
#84
Köszönöm Barátaim!
Ne tudjátok meg, hogy hányszor olvastam el a 14-es meg a 29-es tájékoztatót. Hiába, ha feldúlja az ember magát jobb a barátokhoz fordulni!
Köszi még egyszer.
Klári
Válasz idézéssel
#85
Szia Klári,

alanyi adómentes közösségi termékértékesítési bevételei nem számítandók bele az éves 6M Ft-s áfahatár értékbe. ( nav tájékoztató füzet). Csak szolgáltatásnál van havi 65-s és A60.
Válasz idézéssel
#86
Hello!
Nem kell:
2. § E törvény alapján adót kell fizetni:
a) adóalany által - ilyen minőségében - belföldön és ellenérték fejében teljesített termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása,
188. § (1) Alanyi adómentesség abban az esetben választható, ha az adóalany 2. § a) pontja szerinti összes termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása

Havonta a 65-ös az A60-as
Az alanyi adómentességet választó adóalany, kizárólag adólevonásra nem jogosító, tevékenységet folytató adóalany, valamint a kizárólag mezőgazdasági tevékenységet folytató különleges jogállású adóalany az általános forgalmi adó bevallási kötelezettségének minden esetben havi gyakorisággal tesz eleget.
Válasz idézéssel
#87
Barátaim!
Annyira mérges vagyok, hogy nem tudok gondolkodni.
KATA-s ügyfél elhozta 15-ös anyagát. 15 júniusban kezdett alanyi mentes. Mondta, hogy kicsit úllépte az arányos határt. Mondom majd fizetünk 40%-ot.
Ma átnéztem és most csak pörgök mont a búgócsiga.
A bevétel 7.5 millió, ebből 5,5 milla közösségi szolgáltatás ami mint tudjuk "Áfa tv. területi hatályán kívüli" értékesítés.

Ugye (sajnos) jól gondolom, hogy az alanyi mentes küszöbérték számításba be kell számítani ezt a területi hatályon kívüli bevétel részt?
Azt is jól gondolom, hogy az alanyi mentes időszalban havi gyakorisággal kell benyújtanom a A60-ast és a 65-t?

Segítsetek, mert most beborultam!
Üdv: Klári

Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Válasz idézéssel
#88
harakiri Írta:Sziasztok!

Egyéni vállalkozónak a saját "Elakáfás " képviseletére vonat-
kozóan kell EGYKÉT beküldeni???

- Kft tulajdonos ügyvezetőjének kell EGYKE hogy ELEKÁFA
ügyben eljárjon???? /
Mindkettőnek van ügyfélkapuja!
Köszi előre is!

Harakiri
Válasz idézéssel
#89
Sziasztok!

Egyéni vállalkozónak a saját "Elakáfás " képviseletére vonat-
kozóan kell EGYKÉT beküldeni???

- Kft tulajdonos ügyvezetőjének kell EGYKE hogy ELEKÁFA
ügyben eljárjon???? /
Mindkettőnek van ügyfélkapuja!
Köszi előre is!

Harakiri
Válasz idézéssel
#90
Hello!
Ma NAV oldálára tettek fel tájékoztatást ez is benne van a garázs, és röviden 27%-al megy a garázs meg kell osztani....
Válasz idézéssel
#91
Sziasztok!
Az Áfa tv. 259.§.12.p. a lakóingatlan értelmezése, itt kiemeli hogy nem minősül lakóingatlannak a lakás rendeltetésszerű használatához nem szükséges helyiség, még akkor sem ha az egybeépült , és meg is nevezi: a garázs, a műhely, az üzlet , a gazdasági épület.
Üdv.: Ibcsi
"A jövő mozgásban van"
Válasz idézéssel
#92
Hello!
Az biztos ha külön lenne 27%-os áfa lenne mivel nem a lakoingatlan része de igy szerintem felveszi az épűlet áfáját mint járulékos költség.
Válasz idézéssel
#93
én így indulnék el (nekem nincs ilyenem):
ÁFA-tv értelmező rendelkezések között találsz olyan: hogy lakás, ..
Válasz idézéssel
#94
Sziasztok!
Segítség kellene, előre is köszönöm!!
Azon már túl vagyunk hogy építőipari vállalkozás fővállalkozóként épít családi házat, megfelel a kedvezményes kulcsnak, így ez is 5 %-áfa lesz.
Ami miatt megálltunk, nem egyértelmű számunkra, hogy ha a családi házzal egybeépitve ( földszinten) garázs is van, azt ki kell e venni az 5 %-os adómérték alól??? Egyesek szerint csak a terület megállapításánál, mások szerint az áfa kulcsa is marad 27 %-os ???
Üdv.: Ibcsi
"A jövő mozgásban van"
Válasz idézéssel
#95
Harakiri!

Sajnos ez így nem fog működni, vissza kell majd a NAV-tól kérni az ÁFÁ-t!
Üdv.

Tamás
Válasz idézéssel
#96
Sziasztok!
A következőt kérdezték tőlem:
Példa: Fordítot ÁFÁ-s kivitelezésben tűzjelző rendszer szerelünk. Ha egy
villanyszerelési boltban vásárolok hozzá kábelt, aminek értelem szerűen
vásárláskor kifizetjük az ÁFÁ tartalmát is. Probléma: egy Fordított
adózású projektben használom fel, akkor nem tudom "továbbadni" az ÁFÁ-t
a kábelekre, hiszen nem fizetnek nekem ÁFÁ-t. (Ha sok ilyen projekt van
akkor ugye a végén a NAV-tól kellene visszakérni a kábel ÁFÁ-ját ami az
álomskönyvek szerint nem jelent jót.)
Kérdés: van-e arra lehetőség, hogy a kábelt szállító kft. ez esetben
fordított ÁFA szabályai szerint állítja ki a számlát, természetesen
lenyilatkozzuk hogy ezen kábel egy fordított adózású projektben lesz
felhasználva.
Szerintetek???? Mit válaszolhatok?
Harakiri
Válasz idézéssel
#97
Köszönöm.
Válasz idézéssel
#98
Szia!
Építőipari szolgáltatás és 5%.
Üdv: Klári

Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Válasz idézéssel
#99
Sziasztok!

Segítségeteket szeretném kérni ingatlanáfa témában. Van egy kivitelező egyéni vállalkozó, aki egy 300 négyzetméternél kisebb családi házat fog felépíteni a megrendelő kérésére (a telek a megrendelő tulajdonában van), kérdésem, hogy ez építőipari szolgáltatásnak minősül, vagy az ÁFA-törvény 10 paragrafusa alapján termékértékesítésnek, mivel kulcsra készen adja át a megrendelőnek. Tehát az egyéni vállalkozó 27%-os vagy 5%-os áfakulcsot kell alkalmaznia?

Előre is köszönöm.

András
Válasz idézéssel
Tamás!
Ok! A fizetendő és levonható különbsége....,ez a tényleges bevallás. :oops:
"Ne veszitsétek el a fejeteket.
Az élet még szeretné megsimogatni."
Válasz idézéssel


Fórumra ugrás:


Jelenlevő felhasználók ebben a témában: 1 Vendég