A téma értékelése:
  • 0 szavazat - átlag 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Számlázás
#51
Erzsó Írta:Jól elbeszélgetünk egymás mellett!
Én nem áfásan számlázom tovább,mert a bérleménnyel kapcsolatos.Olvasd el még egyszer a NAV által írtakat.
Persze lehet nálad más a helyzet,mert nincs bérleti díj.Igy levonásba helyezed az áfát,majd tovább számlázod,az is nulla áfa szempontjából!Én biztosan inkább a bérleménnyel kapcsolatost választanám,nincs már ingyenesen nyújtott szolgáltatás.
:oops: De azt nagyon alá kell támasztani!,....,ha mégis ingyenes. :!:


Szerintem nem értettük félre egymást. "Az áfa rendszerében az ingatlan-bérbeadás főszabály szerint adómentes tevékenység, azonban az adózó dönthet úgy is, hogy adókötelezettséget választ e tevékenységére. A döntést az állami adóhatósághoz előzetesen be kell jelenteni."

Mi áfásan vagyunk bejelentve, ezért írtam azt, hogy akkor 27% áfásan kell számláznom. Mi a bérleti díjat 27% áfásan számlázzuk, a járulékos költség tehát ha felveszi a főtevékenység áfáját, akkor az 27%.
Válasz idézéssel
#52
Jól elbeszélgetünk egymás mellett!
Én nem áfásan számlázom tovább,mert a bérleménnyel kapcsolatos.Olvasd el még egyszer a NAV által írtakat.
Persze lehet nálad más a helyzet,mert nincs bérleti díj.Igy levonásba helyezed az áfát,majd tovább számlázod,az is nulla áfa szempontjából!Én biztosan inkább a bérleménnyel kapcsolatost választanám,nincs már ingyenesen nyújtott szolgáltatás.
:oops: De azt nagyon alá kell támasztani!,....,ha mégis ingyenes. :!:
"Ne veszitsétek el a fejeteket.
Az élet még szeretné megsimogatni."
Válasz idézéssel
#53
Erzsó Írta:Jankó!
Én továbbszámlázom nulla áfával,és ráírom a számlára közvetített szolgáltatást tartalmaz.
Természetesen nem is vonom le az áfát amikor bejön a számla,mert a bérbeadással kapcsolatos.

Ingatlanbérbeadáshoz kapcsolódó közüzemi díjak áfa-rendszerbeli kezelése
(az áfatörvény 15. §-ához, valamint 70. § (1) bekezdés c) pontjához)
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: áfatörvény) rendelkezései értelmében az ingatlanbérbeadáshoz kapcsolódó közüzemi költségek „továbbszámlázása” során az alábbiak szerint kell eljárni:

Az áfatörvény 70. § (1) bekezdés b) pontja úgy rendelkezik, hogy termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében az adó alapjába beletartoznak a felmerült járulékos költségek, amelyeket a termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója hárít át a termék beszerzőjére, szolgáltatás igénybevevőjére, így különösen a bizománnyal, egyéb közvetítéssel, csomagolással, fuvarozással és biztosítással összefüggő díjak és költségek.

A fenti rendelkezés alapján, amennyiben bérbeadás történik és ehhez kapcsolódóan számláznak tovább közüzemi költséget, akkor az minden esetben az áfatörvény 70. § (1) bekezdés b) pontja szerinti járulékos költség, és mint ilyen osztja a főszolgáltatás, azaz a bérbeadás áfa-rendszerbeli megítélését, függetlenül attól, hogy a közüzemi költségek összegének meghatározása elkülönített mérőóra segítségével, vagy pedig vetítési alappal került meghatározásra.

A bérbeadás során felmerült közüzemi szolgáltatások ugyanis nem önmagukban, önállóan minősülnek, hanem a bérbeadáshoz szorosan kapcsolódnak, a bérbeadás teljesítéséhez elengedhetetlenül szükségesek, hiszen amennyiben a bérlő nem veszi bérbe az ingatlant, rá áthárítható közüzemi költség föl sem merül, így elmondható, hogy akár van elkülönített mérésre lehetőség, akár nincsen, a közüzemi költségek a bérbeadás adóalapjának részét képezik, így nem számlázhatók önálló szolgáltatásként még akkor sem, ha a szolgáltatás mérése az adott bérleményben elkülönített mérőórával történik.

(PM Forgalmi adók, Vám és Jövedéki Főosztály 15665/2008. – APEH Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály 1559810696)

Szia!

Köszönöm a segítséget. Akkor 27% áfásan kell számláznom, jól gondoltam! Engem az zavart meg, hogy itt ingyenes használatra került átadásra az ingatlan, tehát bérleti díj úgymond nincs, de végül is attól, hogy az nincs, ezek a költségek még amiatt merülnek fel, hogy ott vannak és használják az épületet.
Válasz idézéssel
#54
Jankó!
Én továbbszámlázom nulla áfával,és ráírom a számlára közvetített szolgáltatást tartalmaz.
Természetesen nem is vonom le az áfát amikor bejön a számla,mert a bérbeadással kapcsolatos.

Ingatlanbérbeadáshoz kapcsolódó közüzemi díjak áfa-rendszerbeli kezelése
(az áfatörvény 15. §-ához, valamint 70. § (1) bekezdés c) pontjához)
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: áfatörvény) rendelkezései értelmében az ingatlanbérbeadáshoz kapcsolódó közüzemi költségek „továbbszámlázása” során az alábbiak szerint kell eljárni:

Az áfatörvény 70. § (1) bekezdés b) pontja úgy rendelkezik, hogy termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében az adó alapjába beletartoznak a felmerült járulékos költségek, amelyeket a termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója hárít át a termék beszerzőjére, szolgáltatás igénybevevőjére, így különösen a bizománnyal, egyéb közvetítéssel, csomagolással, fuvarozással és biztosítással összefüggő díjak és költségek.

A fenti rendelkezés alapján, amennyiben bérbeadás történik és ehhez kapcsolódóan számláznak tovább közüzemi költséget, akkor az minden esetben az áfatörvény 70. § (1) bekezdés b) pontja szerinti járulékos költség, és mint ilyen osztja a főszolgáltatás, azaz a bérbeadás áfa-rendszerbeli megítélését, függetlenül attól, hogy a közüzemi költségek összegének meghatározása elkülönített mérőóra segítségével, vagy pedig vetítési alappal került meghatározásra.

A bérbeadás során felmerült közüzemi szolgáltatások ugyanis nem önmagukban, önállóan minősülnek, hanem a bérbeadáshoz szorosan kapcsolódnak, a bérbeadás teljesítéséhez elengedhetetlenül szükségesek, hiszen amennyiben a bérlő nem veszi bérbe az ingatlant, rá áthárítható közüzemi költség föl sem merül, így elmondható, hogy akár van elkülönített mérésre lehetőség, akár nincsen, a közüzemi költségek a bérbeadás adóalapjának részét képezik, így nem számlázhatók önálló szolgáltatásként még akkor sem, ha a szolgáltatás mérése az adott bérleményben elkülönített mérőórával történik.

(PM Forgalmi adók, Vám és Jövedéki Főosztály 15665/2008. – APEH Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály 1559810696)
"Ne veszitsétek el a fejeteket.
Az élet még szeretné megsimogatni."
Válasz idézéssel
#55
Sziasztok!

Bérbeadás során ha közüzemi számlákat is továbbszámláznak, akkor mivel a közüzemi szolgáltatások a bérbeadáshoz, mint főszolgáltatáshoz járulékosan kapcsolódóan szolgáltatásoknak minősülnek, ezért e díjak a számlázás során felveszik a főszolgáltatás áfa-kulcsát, függetlenül attól, hogy e díjakat a bérbeadással együtt, vagy külön számlába állítva hárítják át a bérlőre.

Most adott egy szerződés, amely alapján egy adott ingatlan ingyenes használatra átadásra került, és a üzemeltetés során jelentkező rezsi költségeket kell kiszámlázni bizonyos százalékban. A villanyszámlán van egy olyan sor, amely áfa mentes sor. Jól gondolom, hogy a fentiek alapján 27%-os áfával kell számolnom azt a sort és számláznom?
Válasz idézéssel
#56
Igen értem, köszönöm szépen!
Válasz idézéssel
#57
A levonható adó utólagos módosulásának elszámolása

153/C. §209 (1) Abban az esetben, ha a levonható előzetesen felszámított adó összegét meghatározó tényezőkben utólag, az adólevonási jog keletkezését követően változás következik be, és ennek eredményeként az eredetileg levonható előzetesen felszámított adó összege csökken, az adóalany a különbözetet abban az adómegállapítási időszakban köteles a 153/A. § (1) bekezdése szerint megállapított fizetendő adó összegét növelő tételként figyelembe venni, amelyben

a) a különbözet alapjául szolgáló, a 127. § (1) bekezdésében említett okiratot módosító vagy azt érvénytelenítő okirat az adóalany személyes rendelkezésére áll, de nem később, mint a módosító vagy érvénytelenítő okirat kibocsátásának hónapját követő hónap 15. napja, feltéve, hogy az eredetileg levonható előzetesen felszámított adó összege közvetlenül olyan, a 127. § (1) bekezdésében említett okiraton alapul, amelyet más fél (hatóság) bocsátott ki;
Válasz idézéssel
#58
Köszönöm szépen Placebo a hozzászólást. Én is olvastam többek között az általad javísolt oldalt is.Smile Amit még elfelejtettem ezzel kapcsolatban, hogy ez egy megrendelt on-line pénztárgép számlája volt, amelyet ugyebár nem tudtak a mai napig sem leszállítani, és ezért van szükség ennek a számlának az érvénytelenítésére. Ezért egy másik pénztárgépet kellett a vállalkozónak választani, amiről majd egy új számlát állít ki a forgalmazó. Így ez esetben 3 számla van: a régi , egy sztorno számla (a régi nem teljesítése miatt) és egy új számla. Szóval akkor így megállja a helyét az, hogy az áfa korrekciót ebben az időszakban lehet végrehajtani, ugye? Pfhúú. Remélem jó ez így......
Válasz idézéssel
#59
Szia!
Ezt olvasd a végét,azt hiszem nem kell önellenőrizni.

<!-- m --><a class="postlink" href="http://regular.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=380:at-afa-elszamolasanak-egyes-oenellenrzest-igenyl-esetei&catid=34:altalanos-forgalmi-ado&Itemid=58">http://regular.hu/index.php?option=com_ ... &Itemid=58</a><!-- m -->
Válasz idézéssel
#60
Sziasztok! Egy kis segítséget szeretnék kérni előző évi számla kijavításával kapcsolatban.
Halasztott számláról van szó, melynek teljesítése 2013.12.hó. A számla lekönyvelésre került (ÁFA-levonva), de teljesítés nem történt, vagyis meghiusult a gazdasági esemény. A számla szerepel a 2013. év könyvelésében és ÁFA-t is érint. A kérédésem az lenne, hogy helyes-e az a megoldás, hogy 2014-ben ezt a számlát a kibocsátó érvényteleníti - az ő hibájából hiúsult meg a teljesítés - vagyis kiállít az eredetivel teljesen megegyező adattartamú számlát csak mínuszos előjellel. Ez esetben ugye a befogadónál áfa-fizetési kötelezettség keletkezik, amit az érvénytelenítő számla keltének megfelelő időszakban fog megfizetni. Ilyenkor ugye nem kell az előző évi ÁFA-bevallást önellenőrizni? Kérlek segítsetek, mert már teljesen belebonyolódtam. Köszönöm előre is!
Válasz idézéssel
#61
Szia!

Köszönöm a segítséget!

gugu7 Írta:Szia Jankó!
Csak az első variáció a szabvány szerű!
Válasz idézéssel
#62
Szia Jankó!
Csak az első variáció a szabvány szerű!
Üdv: Klári

Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Válasz idézéssel
#63
Sziasztok!

Kiadott előleg és végszámla esetén ha utólag derül ki, hogy a számlázási név, cím nem jó, akkor ezt hogyan kell javítani? Ki kell sztornózni a végszámlát utána az előlegszálát és kiadni őket újra a jó adatokkal?

Lehetséges-e esetleg olyan megoldás, hogy a végszámla sztornírozása után az előlegszámla tekintetében egy helyesbítő számla kerül kiadásra, amin összegszerű változás nincs de a helyesbítő számlán a jó név, cím szerepel. Majd ezt követően kiadásra kerül a 0-ás végszámla újra?
Válasz idézéssel
#64
Szia Era!
Jól érzed, amikor visszautaltad. Az előleg telj. idópontja a pénzügyi teljesítés és ez oda-vissza érvényes szerintem.
Üdv: Klári

Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Válasz idézéssel
#65
Sziasztok!

Előleg számla sztornójával kapcsolatban kérném a segítségeteket.

Februárban befolyt a bankba a pénz, erre a napra ki is lett állítva az előleg számla.
Azonban az ügyletből nem lett semmi, az előleget visszautalnánk.
Ekkor a mínusz számlának mikori lesz a teljesítése?
Mikor visszautaljuk a pénzt, vagy az eredeti időpont, amikor megkaptuk?

Az evidens, hogy mindenkinek csak akkor kell az ÁFA bevallásban szerepeltetnie, amikor elkészül a mínusz számla, azaz senkinek sem kell önellenőriznie februárra, csak a teljesítési időpont nem egyértelmű.

Köszönöm a segítséget!
Üdv. eragka
Válasz idézéssel
#66
Akkor jó!Megnyugodtam.Nagyon köszi!!!!!!!!!!!
Válasz idézéssel
#67
ildi113 Írta:Szja bevallás készítésekor ti szoktatok nyugtát adni vagy minden esetben számlát írtok?


Szoktam. Nyugta, vagy számlaadási kötelezettség van.
Válasz idézéssel
#68
Big Grin
"Ne veszitsétek el a fejeteket.
Az élet még szeretné megsimogatni."
Válasz idézéssel
#69
Úgy gondoltam leegyszerűsítem magam és aki nem kér számlát szja bevalláshoz(aki utcáról beesik) annak nyugtát írok.Nem találok tiltó rendelkezést (persze attól még lehet)de bizonytalan vagyok hogy helyesen járok e el?
Válasz idézéssel
#70
Én számlát adnék!
Te mire használsz nyugtát?
Nyugtát a pt gépeseknek szoktam vetetni,ha elromlik a gép.
"Ne veszitsétek el a fejeteket.
Az élet még szeretné megsimogatni."
Válasz idézéssel
#71
Bizonytalan vagyok hogy egyáltalán adhatók e nyugtát?
Válasz idézéssel
#72
Szia!

Én legutóbb számlát írtam.Halkan jegyzem meg,/utólag nem bánom,mert sokba került volna./Telefonon jelentkezett a szomszéd házból, emailban megbeszéltünk mindent,a papírokból derült ki,milyen jó hogy adtam. :oops:
"Ne veszitsétek el a fejeteket.
Az élet még szeretné megsimogatni."
Válasz idézéssel
#73
Szja bevallás készítésekor ti szoktatok nyugtát adni vagy minden esetben számlát írtok?
Válasz idézéssel
#74
Köszönöm a segítséget! Végül kiadtam az előlegszámlát. De ha már számlázás. Van egy bérleti szerződésünk, ahol sikerült olyan szuper szerződést kreálnia a vagyon csoportnak, amely alapján a bérlő a bérleti díjat a pénztárba köteles fizetni minden hónapot követő hó 10-ig. Átutalásos számlát tehát nem küldhetek neki, jönnie kell KP-ba fizetni és kap KP-s számla. Na a gond ott van, hogy nem nagyon jön időben fizetni PL. a februári bérleti díjat ma jött fizetni. És persze a márciusit, ami most lenne esedékes nem tudja most befizetni, szóval megint csúszni fog. Szabályos ez, hogy februári bérleti díjról én ma adtam neki KP-s számla? + Felmerül a kérdés, mivan ha nem jön fizetni, kiszámlázhatom átutalásos számlán, vagy ha soha nem jön kifizetni, akkor soha nem lesz kiszámlázva?
Válasz idézéssel
#75
Háát ha nagyon szabályos akarsz lenni, akkor kérsz egy megállapodást a cég és az alkalmazott között, ami arról szól, hogy az alkalmazott fizeti ki a cég kötelezettségét.
Üdv: Klári

Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Válasz idézéssel


Fórumra ugrás:


Jelenlevő felhasználók ebben a témában: 1 Vendég